تبلیغات
دانشجویان پزشكی شهید صدوقی - اشکالات جلسه اول پاتولوژی خون دکتر بینش:
دانشجویان پزشكی شهید صدوقی
از ذكر علی مدد گرفتیم آن چیز كه می شود گرفتیم*در بوته آزمایش عشق از نمره بیست صد گرفتیم