تبلیغات
دانشجویان پزشكی شهید صدوقی - فال و طالع بینی سال 1390 ( سال گربه یا خرگوش )
دانشجویان پزشكی شهید صدوقی
از ذكر علی مدد گرفتیم آن چیز كه می شود گرفتیم*در بوته آزمایش عشق از نمره بیست صد گرفتیم